X

تاریخچه معاونت

معرفی معاونت تاریخچه معاونت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی ایلام، در مهرماه سال 1390 با جدایی از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایلام، شروع بکار کرد. و اکنون یكی از هشت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند و مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، كاركنان بخشی از فعالیت های این معاونت است.
این معاونت،6 مرکز تحقيقاتی در حيطه های تخصصی گوناگون و 5 کتابخانه را در زير مجموعه خود دارد. دانشكده های مختلف نيز از طريق معاونين پژوهشی منتصب از سوی رؤسای دانشكده ها فعاليت های تحقيقاتی خود را تحت نظارت اين معاونت اجرا می نمايند.

معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام از زمان تاسیس (9/7/1390)  تا کنون
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تخصصی
درجه علمی
مدت زمان تصدی معاونت
1
دکتر مروت طاهری کلانی
میکروب شناسی پزشکی
دانشیار
1390/7/9- 1394
2
 دکتر کورش سلیمان نژاد
قلب 
 استادیار
1394/4-1394/2
3
دکتر بهزاد بدخش 
بیماریهای داخلی 
استادیار 
1394/6-   1396/6
4
دکتر غلامرضا کلوندی 
گوارش کودکان 
دانشیار
1396/7 تا 1399/8
5
دکتر محمدرضا کفاشیان 
فیزیولوژی 
دانشیار 
از آبان 99 تا فروردین 1401
6
دکتر عباس ملکی 
میکروب شناسی پزشکی
 استادیار 
ازفروردین 1401تاکنون