X

راهنما

در منوی سایت لینک به تمامی مدیریتهای تابعه معاونت تحقیقات و همچنین مراکز تحقیقاتی دانشگاه موجود است.

لینک به سامانه ها و فرمهای موردنیاز محقیقن و سایر لینکهای مفید ، همجنین اخبار و اطلاعیه های بروز نیز بر روی صفحه اصلی سایت معاونت وجود دارد.

برای جستجو میتوان آیکن جستجو روی منوی اصلی را کلیک کرده و در کادر جستجو عبارت موردنظر را تایپ کرد

 

olj;ojk;