X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 مهر 1399
اطلاعیه حضور داوطلبانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

  اطلاعیه حضور داوطلبانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

امتیاز: Article Rating

حضور داوطلبانه در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا 

کلیه همکاران در تمام زمینه های کاری که تمایل دارند به طور داوطلبانه و فی سبیل الله جهت مبارزه به ویروس کرونا کمک نمایند لطفا جهت تکمیل فرم مربوطه به دفاتربسیج جامعه پزشکی در دانشگاه ، بیمارستان ها و شکبه ها  و پردیس آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند. 

در صورت تمایل، مراجعه به :

بسیج جامعه پزشکی پردیس آموزشی دانشگاه رضاپسند 09188411278

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اطلاعیه حضور داوطلبانه در خط مقدم مبارزه با کرونا
ثبت امتیاز