X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

  شرکت معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه در گردهمایی معاونین تحقیقات وزارت بهداشت

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، نشست دوروزه معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در روزهای 21و 22اردیبهشت ماه 1401برگزار شد که در این گردهمایی دکتر ملکی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه شرکت کردند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز