X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

  برنامه های کارگروه های 12گانه تخصصی تحقیقات و فناوری تشریح شد

امتیاز: Article Rating
برنامه های کارگروه های 12گانه تخصصی تحقیقات و فناوری تشریح شد*
ه گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، نشست مقدماتی گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور با طرح کلیات برنامه ها و فعالیت های کارگروه های 12 گانه تخصصی تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این نشست عناوین تخصصی تحقیقات و فناوری کشور تشریح شد که این عناوین شامل استراتژی های ایده پردازی و خلق ارزش در تحقیقات و فناوری سلامت
o برنامه های مرتبط با مدیریت و استفاده بهینه از مالکیت فکری در حوزه سلامت
o راهکارهای اجرایی انتقال فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی
o راهکارهای ارتقای کمی و کیفی مقالات حوزه علوم پزشکی
o راهکارهای استفاده از ظرفیت موسسه نیماد در توسعه تحقیقات و فناوری مسئله محور
راهکارهای افزایش طرح های تحقیقاتی اثرگذار
راهکارهای توسعه و ارتقای تحقیقات و فناوری دانشجویی
راهکارهای مبتنی بر ساماندهی و اثربخشی منابع علمی، علم سنجی
می باشد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز