X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 خرداد 1401
برگزاری جلسه تقویت سایت و زیر پرتالهای معاونت

  برگزاری جلسه تقویت سایت و زیر پرتالهای معاونت

امتیاز: Article Rating
برگزاری جلسه تقویت سایت و زیر پرتالهای معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه، این جلسه با حضور مسئولین زیر پرتالهای واحدهای مختلف معاونت در سالن توسعه دانشکده پزشکی برگزار شد.
هدف از برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری کارشناسان برای تقویت سایت معاونت واطلاع رسانی سریع و صحیح فعالیتها واقدامات حوزه های مختلف می باشد
مباحث تخصصی این جلسه توسط خانم کهزادی کارشناس itو مسئول پرتالهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با محور روش های صحیح درج اخبار، اطلاعیه ها، فرم ها و لینکهای پژوهشی و سایر نیازهای سایت برای کارشناسان مطرح شدکه در پایان جلسه با نظر اعضا مقررشدکه جلسات آموزشی وتخصصی مرتبط باسایت و زیرپرتالها تداوم یابد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه تقویت سایت و زیر پرتالهای معاونت
ثبت امتیاز