X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399

  مشارکت جویی در تدوین برنامه هفتم توسعه

امتیاز: Article Rating

مشارکت جویی در تدوین برنامه هفتم توسعه

مرکز مطالعات و بررسی راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصمم است از طریق رویکرد جمع سپاری از ظرفیت های ارزشمند فکری و پژوهشی جامعه نخبگان کشور در تدوین سیاست های کلی نظام بهره مند گردد. در این راستا نخستین جمع سپاری دبیرخانه مجمع با موضوع مشارکت جویی در"تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم" طی 3 مرحله به شرح زیر در سامانه نجم فعال می باشد:

  1. دریافت ایده های اولیه تحولی
  2. دریافت بند های سیاسی پیشنهادی به تفکیک قلمرو های موضوعی سیاست های کلی برنامه هفتم (متناسب با تخصص نخبگان)
  3. اظهار نظر در خصوصپیش نویس سیاست های کلی پیشنهادی تدوین شده، قبل از ارائه در صحن مجمع

 جهت مشارکت در جمع سپاری نخبگانی مذکور از طریق سامانه نجم به نشانی najm.cfss.ir تا تاریخ 30/07/99 با موضوع تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم، دعوت به عمل می آید.

لازم به ذکر است ایده ها و بند های سیاستی پیشنهادی دریافت شده، در هیات های داوری به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و از برگزیدگان، با ارائه جوایز مادی و معنوی قدر دانی به عمل خواهد آمد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز