X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

  برگزاری اولین جلسه شورای پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 1401

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، اولین جلسه شورای پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضا در دفتر مدیریت پژوهش دانشگاه برگزار شد .
در این جلسه که با هدف بررسی طرحهای تحقیقات ارائه شده توسط دانشجویان دانشگاه برگزار شد بنابه گفته عباسیان کارشناس کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی دانشگاه در این جلسه سه طرح تحقیقاتی مورد تایید قرار گرفت.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز