X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 04 اسفند 1398
اولین جلسه فوکال پوینت مرکز زیست فناوری و گیاهان دارویی با دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام برگزار شد

  اولین جلسه فوکال پوینت مرکز زیست فناوری و گیاهان دارویی با دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام برگزار شد

امتیاز: Article Rating

پیرو برگزاری جلسات فوکال پوینت دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دانشگاه ایلام این جلسه در تاریخ 29/11/98 با حضور سرکارخانم دکتر حوری قانعی الوار از مرکز زیست فناوری و گیاهان دارویی و جناب آقای دکتر مسعود بازگیر، نورالدین رستمی، خانم دکتر الهه کریمی در محل دفتر معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ایلام برگزار گردید

در این جلسه مصوباتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

-امکانات و کمبودهای مربوط به مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفته و جهت رفع نقایص و کمبودها تفاهم نامه ای مشترک تهیه گردد.

-پروژه مشترکی با بودجه مشترک توسط مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ایلام تهیه و اجرا شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اولین جلسه فوکال پوینت مرکز زیست فناوری و گیاهان دارویی با دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام برگزار شد
ثبت امتیاز