X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 بهمن 1398
  برگزاری اولین جلسه فوکال پوینت مرکز بیماری های مشترک انسان و دام با دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام2

  برگزاری اولین جلسه فوکال پوینت مرکز بیماری های مشترک انسان و دام با دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام2

امتیاز: Article Rating

این جلسه در تاریخ 14/11/98 با حضور رئیس، معاون و کارشناس مرکز زئونوز دانشگاه علوم پزشکی ایلام در محل دفتر معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ایلام و با حضور مدیر محترم تحقیقات و فناوری آن دانشگاه جناب آقای دکتر بازگیر و اعضای فوکال پوینت دانشکده پیرادامپزشکی جناب آقای دکتر محمود رشنوادی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد کارگاههای آموزشی و تشخیصی بیماری سالک در قالب انعقاد تفاهم نامه با کشور عراق برگزار گردد همچنین از ظرفیت های آزمایشگاهی و توانمندی اساتید دو دانشگاه در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک  به عنوان بیماری شایع در استان ایلام استفاده شود در ادامه جلسه نیز تعدادی مصوبه به تصویب رسید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •   برگزاری اولین جلسه فوکال پوینت مرکز بیماری های مشترک انسان و دام با دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام2
ثبت امتیاز